Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Deželni zakon o spremembi Zgornjeavstrijskega zakona o gradbeni tehnologiji iz leta 2013 in Zgornjeavstrijskega zakona o dopolnitvi in prenosu predpisov EU (Zgornjeavstrijski zakon o gradbeni tehnologiji, spremenjen leta 2023)

Številka obvestila:
2023/0246/AT (Austria)
Datum prejema:
24/05/2023
Konec mirovanja:
25/08/2023 (closed)
Presoja vpliva:
Končno besedilo:

Message