Skip to main content
TRIS - European Commission

Provinslag om ändring av 2013 års lag om byggteknik i Oberösterreich och Oberösterreichs lag om komplettering och införlivande av EU-regler (2023 års ändring av Oberösterreichs byggtekniklag)

Anmälningsnummer:
2023/0246/AT (Austria)
Inkommet datum:
24/05/2023
Slut på frysning:
25/08/2023 (closed)
Konsekvensstudier:
Slutlig text:

Message