Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Провинциален закон за изменение на Закона на провинция Горна Австрия за строителните технологии от 2013 г. и Закона на провинция Горна Австрия за допълнение и транспониране на правилата на ЕС (изменение от 2023 г. на Закона на провинция Горна Австрия за строителните технологии)

Нотификационен номер:
2023/0246/AT (Austria)
Дата на получаване:
24/05/2023
Край на период на прекъсване:
25/08/2023 (closed)
Оценка на въздействието:

Message