Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Provintsiseadus, millega muudetakse 2013. aasta Ülem-Austria ehitustehnoloogia seadust ja Ülem-Austria seadust, millega täiendatakse ja võetakse üle ELi eeskirjad (2023. aasta Ülem-Austria ehitustehnoloogia seaduse muutmine)

Teatise number:
2023/0246/AT (Austria)
Teatise saamise kuupäev:
24/05/2023
Ooteaja lõpp:
25/08/2023 (closed)
Mõjude hinnang:
Lõpptekst:

Message