Skip to main content
TRIS - European Commission

Krajinský zákon, ktorým sa mení zákon o stavebných technológiách v Hornom Rakúsku z roku 2013 a zákon Horného Rakúska o doplnení a transpozícii pravidiel EÚ (zmena zákona o stavebných technológiách v Hornom Rakúsku z roku 2023)

Číslo oznámenia:
2023/0246/AT (Austria)
Dátum doručenia:
24/05/2023
Koniec zastavenia konania:
25/08/2023 (closed)
Hodnotenie vplyvu:
Konečné znenie:

Message