Skip to main content
TRIS - European Commission

Krajinský zákon, ktorým sa mení zákon o stavebných technológiách v Hornom Rakúsku z roku 2013 a zákon Horného Rakúska o doplnení a transpozícii pravidiel EÚ (zmena zákona o stavebných technológiách v Hornom Rakúsku z roku 2023)

Message