Skip to main content
TRIS - European Commission

Zemský zákon, kterým se mění hornorakouský zákon o stavební technice z roku 2013 a hornorakouský zákon o doplnění a transpozici předpisů EU (novela hornorakouského zákona o stavební technice z roku 2023)

Číslo oznámení:
2023/0246/AT (Austria)
Datum přijetí:
24/05/2023
Ukončení odkladné lhůty:
25/08/2023 (closed)
Posouzení dopadu:
Konečné znění:

Message