Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Provincijos įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. Aukštutinės Austrijos statybos technologijų įstatymas ir Aukštutinės Austrijos įstatymas, kuriuo papildomos ir į nacionalinę teisę perkeliamos ES taisyklės (2023 m. Aukštutinės Austrijos statybos technologijų įstatymo pakeitimas)

Pranešimo numeris:
2023/0246/AT (Austria)
Gauti duomenys:
24/05/2023
Status quo pabaiga:
25/08/2023
Poveikio vertinimas:

Message