Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Provinces likums, ar ko groza 2013. gada Augšaustrijas Būvniecības tehnoloģiju likumu un Augšaustrijas likumu, ar ko papildina un transponē ES noteikumus (2023. gada Augšaustrijas Būvniecības tehnoloģiju likuma grozījums)

Message