Skip to main content
TRIS - European Commission

Details van kennisgeving

Tweede Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de kwaliteit en etikettering van brandstoffen (Tiende Verordening ter uitvoering van de Federale Immissiecontrolewet — 10e BImSchV)

Kennisgevingsnumme:
2023/0464/DE (Germany)
Datum van ontvangst:
26/07/2023
Einde van de status-quoperiode:
27/10/2023
Ontwerptekst:
Effectbeoordeling:

Message