Skip to main content
TRIS - European Commission

Druhá vyhláška, ktorou sa mení nariadenie o kvalite a označovaní palív (desiata vyhláška, ktorou sa vykonáva spolkový zákon o kontrole emisií – 10. BImSchV)

Číslo oznámenia:
2023/0464/DE (Germany)
Dátum doručenia:
26/07/2023
Koniec zastavenia konania:
27/10/2023
Návrh znenia:
Hodnotenie vplyvu:

Message