Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Drugie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości i znakowania paliw (dziesiąte rozporządzenie wykonawcze do federalnej ustawy o kontroli emisji – 10. BImSchV)

Numer powiadomienia:
2023/0464/DE (Germany)
Data otrzymania:
26/07/2023
Koniec zawieszenia:
27/10/2023
Tekst projektu:
Ocena skutków:

Message