Skip to main content
TRIS - European Commission

Novela vyhlášky vlády č. 39/2013 ze dne 14. února 2013 o výrobě a kontrole tabákových výrobků a o jejich uvádění na trh, o kombinovaných varováních a o podrobných ustanoveních o uplatňování sankcí za zdravotní péči

Číslo oznámení:
2023/0488/HU (Hungary)
Datum přijetí:
07/08/2023
Ukončení odkladné lhůty:
08/11/2023 (08/02/2024)
Vydání podrobného stanoviska ze strany:

Message