Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Изменение на Правителствен указ № 39/2013 от 14 февруари 2013 г. относно производството, пускането на пазара и контрола на тютюневите изделия, относно комбинираните предупреждения и подробните разпоредби относно прилагането на здравни санкции

Нотификационен номер:
2023/0488/HU (Hungary)
Дата на получаване:
07/08/2023
Край на период на прекъсване:
08/11/2023 (08/02/2024)
Публикуване на подробно становище от:

Message