Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Grozījums valdības 2013. gada 14. februāra Dekrētā Nr. 39/2013 par tabakas izstrādājumu ražošanu, laišanu tirgū un kontroli, par kombinētajiem brīdinājumiem un par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz sankciju piemērošanu veselības aprūpes jomā

Paziņojuma numurs:
2023/0488/HU (Hungary)
Saņemšanas datums:
07/08/2023
Bezdarbības perioda beigas:
08/11/2023 (08/02/2024)
Sīki izstrādātu atzinumu sniedz:

Message