Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Sprememba Vladne uredbe št. 39/2013 z dne 14. februarja 2013 o proizvodnji, dajanju na trg in nadzoru tobačnih izdelkov, sestavljenih opozorilih in podrobnih pravilih o kaznih zaradi ogrožanja zdravja

Številka obvestila:
2023/0488/HU (Hungary)
Datum prejema:
07/08/2023
Konec mirovanja:
08/11/2023 (08/02/2024)
Izdaja podrobnega mnenja:

Message