Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Zmiana rozporządzenia rządu nr 39/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie produkcji, wprowadzania do obrotu i kontroli wyrobów tytoniowych, ostrzeżeń mieszanych oraz szczegółowe przepisy dotyczące stosowania kar zdrowotnych

Numer powiadomienia:
2023/0488/HU (Hungary)
Data otrzymania:
07/08/2023
Koniec zawieszenia:
08/11/2023 (08/02/2024)
Szczegółowa opinia wydana przez:

Message