Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Tupakkatuotteiden tuotannosta, markkinoille saattamisesta ja valvonnasta sekä yhdistetyistä varoituksista ja terveydensuojelusakkojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä 14 päivänä helmikuuta 2013 annetun hallituksen asetuksen nro 39/2013 muuttaminen

Ilmoituksen numero:
2023/0488/HU (Hungary)
Saapumispäivä:
07/08/2023
Odotusajan päättyminen:
08/11/2023 (08/02/2024)
:n lähettämä yksityiskohtainen lausunto:

Message