Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

2013 m. vasario 14 d. Vyriausybės dekreto Nr. 39/2013 dėl tabako gaminių gamybos, pateikimo rinkai ir kontrolės, kombinuotų įspėjimų ir išsamių nuostatų dėl sankcijų už sveikatos priežiūrą taikymo pakeitimas

Pranešimo numeris:
2023/0488/HU (Hungary)
Gauti duomenys:
07/08/2023
Status quo pabaiga:
08/11/2023 (08/02/2024)
Išsamią nuomonę pateikė:

Message