Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Valitsuse 14. veebruari 2013. aasta dekreedi nr 39/2013 (tubakatoodete tootmise, turule laskmise ja kontrolli, ühendhoiatuste ning tervisekaitsetrahvide kohaldamise üksikasjalike sätete kohta) muutmine

Teatise number:
2023/0488/HU (Hungary)
Teatise saamise kuupäev:
07/08/2023
Ooteaja lõpp:
08/11/2023 (08/02/2024) (closed)
Üksikasjalike arvamuste esitaja:

Message