Skip to main content
TRIS - European Commission

Om ändring av statsrådets förordning nr 39/2013 av den 14 februari 2013 om produktion, utsläpp på marknaden och kontroll av tobaksvaror, om kombinerade varningar och närmare bestämmelser om tillämpning av påföljder relaterade till hälso- och sjukvård

Anmälningsnummer:
2023/0488/HU (Hungary)
Inkommet datum:
07/08/2023
Slut på frysning:
08/11/2023 (08/02/2024)
Översändande av detaljerat utlåtande av:

Message