Skip to main content
TRIS - European Commission

În afară de utilizarea funcţiei de căutare în baza de date TRIS în baza unor criterii diferite, puteţi să vă abonaţi la lista de discuţii, puteţi folosi statisticile anuale publicate în Jurnalul Oficial şi rapoartele privind funcţionarea Directivei (UE) 2015/1535. Vă puteţi de asemenea crea propriile dumneavoastră rapoarte şi statistici de activitate personalizate.

Funcţia de căutare în baza de date

Proiectele de reglementări tehnice sunt comunicate încărcând în baza de date TRIS un mesaj de notificare (mesaj 001) însoţit de proiectul de text. Toate mesajele de notificare şi proiectele de texte cu excepţia celor confidenţiale vă sunt disponibile în baza de date TRIS.

Dacă sunteţi interesat de anumite produse sau ţări, puteţi consulta notificările 2015/1535 asociate în baza de date TRIS, folosind diferite criterii de căutare, cum ar fi numărul de notificare, ţara, data, produsul, cuvinte-cheie etc.

Lista de discuţii

Pentru a fi la curent prin poşta electronică cu privire la notificările care vă interesează, vă puteţi abona la lista de discuţii. Veţi primi o alertă automată atunci când este publicată o nouă notificare.

Rapoarte adresate Parlamentului European

Conform articolului 8 din Directiva (EU) 2015/1535, Comisia trebuie să raporteze la fiecare doi ani la Parlamentul European, la Consiliu, precum şi la Comitetul Economic şi Social cu privire la rezultatele aplicării acestei directive. Aceste rapoarte sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. Le puteţi găsi de asemenea pe site-ul nostru de Internet.

Statistici interactive

Pentru a vedea procedura de notificare într-un context mai larg, vă puteţi folosi propriul vostru instrument interactiv pentru a vă crea propria voastră diagramă, propriile voastre grafice şi statistici privind notificările 2015/1535.

Unităţi centrale în statele membre

În fiecare stat membru, există un punct de contact pentru procedura 2015/1535. Listele punctelor de contact pot fi găsite aici.