Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Eelnõu: dekreet, millega muudetakse määrust nr 82/2019 tubakamärgiste kohta

Teatise number:
2023/0541/CZ (Czechia)
Teatise saamise kuupäev:
15/09/2023
Ooteaja lõpp:
18/09/2023 (closed)
Fiskaalmeetmed:
Jah
Lõpptekst:

Message