Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Projekts Dekrētam, ar ko groza Dekrētu Nr. 82/2019 par tabakas izstrādājumu etiķetēm

Paziņojuma numurs:
2023/0541/CZ (Czechia)
Saņemšanas datums:
15/09/2023
Bezdarbības perioda beigas:
18/09/2023 (closed)
Fiskālie pasākumi:

Message