Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 82/2019 w sprawie etykiet wyrobów tytoniowych

Numer powiadomienia:
2023/0541/CZ (Czechia)
Data otrzymania:
15/09/2023
Koniec zawieszenia:
18/09/2023 (closed)
Środki natury podatkowej:
Tak

Message