Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Dekreto, kuriuo iš dalies keičiamas Dekretas Nr. 82/2019 dėl tabako etikečių, projektas

Pranešimo numeris:
2023/0541/CZ (Czechia)
Gauti duomenys:
15/09/2023
Status quo pabaiga:
18/09/2023 (closed)
Fiskalinės priemonės:
Taip

Message