Skip to main content
TRIS - European Commission

Utkast till förordning om ändring av förordning nr 82/2019 om tobaksmärkning

Anmälningsnummer:
2023/0541/CZ (Czechia)
Inkommet datum:
15/09/2023
Slut på frysning:
18/09/2023 (closed)
Skattemässiga åtgärder:
Ja
Slutlig text:

Message