Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Проект на указ за изменение на Указ № 82/2019 относно етикетите на тютюневите изделия

Нотификационен номер:
2023/0541/CZ (Czechia)
Дата на получаване:
15/09/2023
Край на период на прекъсване:
18/09/2023 (closed)
Фискални мерки:
Да

Message