Skip to main content
TRIS - European Commission

Dacă aţi fost informat cu privire la un proiect care ar putea cauza probleme sau ar crea bariere în calea activităţii dumneavoastre profesionale, nu ezitaţi să vă faceţi cunoscută opinia Comisiei Europene. Comisia va lua aceste observaţii în considerare când analizează proiecte legislative noi notificate în cadrul Directivei (UE) 2015/1535.

Pe cine pot să contactez?

Părţile interesate își pot trimite observaţiile direct Comisiei Europene, DG Growth, Unitatea B2 „Prevenirea barierelor tehnice”. Toate adresele fizice şi adresele de poştă electronică pot fi găsite în secţiunea  „Contact”.

Ce informaţii trebuie să trimit şi când?

Ne puteţi contacta prin poşta electronică. Poşta electronică trebuie să includă numele societăţii, referinţa notificării şi subiectul notificării, precum şi motivul pentru care consideraţi că ar putea crea bariere în calea activităţilor dumneavoastră (de exemplu, deoarece măsura discriminează între produsele străine şi cele naţionale sau deoarece este prea împovărătoare sau nu este în conformitate cu legislaţia UE).

Vă sfătuim să ne contactaţi cât mai rapid posibil, pentru a ne lăsa timp suficient pentru a analiza observaţiile dumneavoastră şi, dacă este necesar, pentru a pune întrebări suplimentare. În mod ideal, ar trebui să primim observaţiile dumneavoastră cu cel puţin 5 săptămâni înainte de sfârşitul perioadei de aşteptare indicate în baza de date TRIS.

Ce urmează?

Comisia Europeană, în baza reacţiilor mediului de afaceri şi a propriei sale analize, decide dacă să înainteze o reacţie în cadrul procedurii 2015/1535. Dacă este înaintată o reacţie, aceasta este apoi transmisă statului membru care trimite notificarea.

Informaţiile că o reacţie a fost trimisă în cadrul Directivei (UE) 2015/1535  sunt incluse pe site-ul public de Internet TRIS. Totuşi, conţinutul reacţiilor nu este disponibil public. Accesul la acestea este guvernat de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei. Puteţi solicita acces la aceste documente trimiţând un mesaj prin poşta electronică la adresa GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu indicând documentul care vă interesează.