Skip to main content
TRIS - European Commission

Procedura a fost stabilită în 1983 prin Directiva 83/189/CEE a Consiliului. Această procedură a fost codificată pentru prima dată prin Directiva 98/34/CE din 22 iunie 1998 şi modificată prin Directiva 98/48/CE din 20 iulie 1998, în principal pentru a extinde aplicarea acesteia la serviciile societăţii informaţionale. Recent, procedura a fost codificată pentru a doua oară prin Directiva (UE) 2015/1535.

Procedura de notificare 2015/1535 permite Comisiei şi statelor membre UE să examineze reglementările tehnice pe care statele membre intenţionează să le introducă pentru produse (industriale, agricole şi de pescuit) şi pentru serviciile societăţii informaţionale înainte de adoptarea lor. Scopul este de a se asigura că aceste texte sunt compatibile cu legislaţia UE şi cu principiile pieţei interne. Ea se aplică într-un mod simplificat statelor membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European (SEE) şi Elveţiei şi Turciei.

Beneficiile majore ale procedurii sunt să:

  • permită ca noile bariere de pe piaţa internă să fie detectate înainte ca acestea să provoace efecte negative
  • permită detectarea măsurilor de protecţie
  • permită statelor membre să constate gradul de compatibilitate al proiectelor notificate cu legislaţia UE
  • permită un dialog eficient între statele membre şi Comisie la evaluarea proiectelor notificate
  • permită operatorilor economici să îşi facă cunoscute nemulţumirile şi să îşi adapteze activităţile în timp util la viitoarele reglementări tehnice. Acest drept de examinare amănunţită este folosit în mod considerabil de operatorii economici, ajutând Comisia şi autorităţile naţionale să detecteze orice bariere în calea comerţului.
  • permită identificarea nevoilor de armonizare la nivel UE.