Skip to main content
TRIS - European Commission

Directiva (UE) 2015/1535  se aplică tuturor proiectelor de reglementări tehnice. Reglementările tehnice includ:

  • specificaţii tehnice;
  • alte cerinţe;
  • norme privind serviciile; şi
  • reglementări care interzic producerea, importul, comercializarea sau folosirea unui produs sau interzicerea furnizării sau utilizării unui serviciu sau stabilirea ca furnizor de servicii.

În sensul directivei, termenul „produs” priveşte orice produs fabricat industrial şi orice produs agricol, inclusiv produsele de pescărie.

În ceea ce priveşte serviciile, directiva se aplică doar serviciilor societăţii informaţionale definite ca orice serviciu prestat în mod normal în scopul obţinerii unei remuneraţii, la distanţă, prin mijloace electronice şi la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului.

O „specificaţie tehnică” este o specificaţie inclusă într-un document care stabileşte caracteristicile unui produs, cum ar fi dimensiunile, etichetarea, ambalarea, nivelele de calitate, procedurile pentru evaluarea conformităţii etc. Acest termen include, de asemenea, metodele şi procesele de producţie.

„Alte cerinţe” include cerinţe impuse unui produs în scopul protejării, în special a consumatorilor sau a mediului, şi care afectează ciclul de viaţă al produsului după punerea sa pe piaţă, cum ar fi condiţiile de utilizare, reciclare, reutilizare sau de îndepărtare a acestuia, atunci când aceste condiţii pot influenţa semnificativ compoziţia sau natura produsului ori comercializarea acestuia.