Skip to main content
TRIS - European Commission

Oplysninger om notifikationen

Udkast til lovdekret om supplerende og korrigerende bestemmelser til lovdekret nr. 208 af 8. november 2021 om den konsoliderede tekst om audiovisuelle medietjenester til gennemførelse af Parlamentets direktiv (EU) 2018/1808 og af [...]

Notifikationsnummer:
2023/0554/IT (Italy)
Modtagelsesdato:
25/09/2023
Afslutning af status quo-periode:
27/12/2023 (29/01/2024)
Afgivelse af en udførlig udtalelse fra:
Forslagstekst:
Konsekvensundersøgelse:

Message