Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Проект на законодателен указ за определяне на допълнителни и коригиращи разпоредби към законодателен указ № 208 от 8 ноември 2021 г. относно консолидирания текст за аудиовизуалните медийни услуги за прилагане на Директива (ЕС) 2018/1808 на Парламента и на [...]

Нотификационен номер:
2023/0554/IT (Italy)
Дата на получаване:
25/09/2023
Край на период на прекъсване:
27/12/2023 (29/01/2024)
Публикуване на подробно становище от:
Проект на текст:
Оценка на въздействието:

Message