Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh legislatívneho dekrétu, ktorým sa stanovujú doplňujúce a opravné ustanovenia k legislatívnemu dekrétu č. 208 z 8. novembra 2021 o konsolidovanom texte o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 z [...]

Číslo oznámenia:
2023/0554/IT (Italy)
Dátum doručenia:
25/09/2023
Koniec zastavenia konania:
27/12/2023 (29/01/2024)
Podrobné stanovisko uverejnil/-a:
Návrh znenia:
Hodnotenie vplyvu:

Message