Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh legislativního výnosu, kterým se stanoví doplňující a nápravná ustanovení k legislativnímu výnosu č. 208 ze dne 8. listopadu 2021 o konsolidačním aktu o audiovizuálních mediálních službách v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 a ze dne [...]

Číslo oznámení:
2023/0554/IT (Italy)
Datum přijetí:
25/09/2023
Ukončení odkladné lhůty:
27/12/2023 (29/01/2024)
Vydání podrobného stanoviska ze strany:
Text návrhu:
Posouzení dopadu:

Message