Skip to main content
TRIS - European Commission

Abbozz ta’ digriet leġiżlattiv li jistabbilixxi dispożizzjonijiet supplimentari u korrettivi għad-Digriet Leġiżlattiv Nru 208 tat-8 ta’ Novembru 2021 dwar it-Test Konsolidat dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva li jimplimenta d-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-Parlament u ta’ [...]

In-Numru tan-Notifika:
2023/0554/IT (Italy)
Data tal-wasla:
25/09/2023
Tmiem tal-Waqfien:
27/12/2023 (29/01/2024)
Ħruġ ta’ opinjoni dettaljata minn:
Abbozz ta’ Test:
Valutazzjoni tal-impatt:

Message