Skip to main content
TRIS - European Commission

Pojedinosti notifikacije

Nacrt zakonodavne uredbe o utvrđivanju dodatnih i korektivnih odredaba Zakonodavne uredbe br. 208 od 8. studenoga 2021. o pročišćenom tekstu o audiovizualnim medijskim uslugama kojim se provodi Direktiva (EU) 2018/1808 Parlamenta i [...]

Broj notifikacije:
2023/0554/IT (Italy)
Datum zaprimanja:
25/09/2023
Prestanak razdoblja mirovanja:
27/12/2023 (29/01/2024)
Detaljno mišljenje daje:
Nacrt teksta:
Procjena utjecaja:

Message