Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Seadusandliku dekreedi eelnõu, millega kehtestatakse täiendavad ja parandussätted 8. novembri 2021. aasta seadusandlikule dekreedile nr 208 audiovisuaalmeedia teenuseid käsitleva konsolideeritud teksti kohta, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja [...] direktiivi (EL) 2018/1808

Teatise number:
2023/0554/IT (Italy)
Teatise saamise kuupäev:
25/09/2023
Ooteaja lõpp:
27/12/2023 (29/01/2024)
Üksikasjalike arvamuste esitaja:
Eelnõu tekst:
Mõjude hinnang:

Message