Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Osnutek zakonske uredbe o dopolnitvi in spremembi Zakonske uredbe št. 208 z dne 8. novembra 2021, ki vsebuje prečiščeno besedilo o avdiovizualnih medijskih storitvah, namenjeno izvajanju Direktive (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta

Številka obvestila:
2023/0554/IT (Italy)
Datum prejema:
25/09/2023
Konec mirovanja:
27/12/2023 (29/01/2024)
Izdaja podrobnega mnenja:
Osnutek besedila:
Presoja vpliva:

Message