Skip to main content
TRIS - European Commission

Details van kennisgeving

Ontwerpvoorschrift tot vaststelling van aanvullende en corrigerende bepalingen bij wetsbesluit nr. 208 van 8 november 2021 betreffende de geconsolideerde tekst inzake audiovisuele mediadiensten tot uitvoering van Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Kennisgevingsnumme:
2023/0554/IT (Italy)
Datum van ontvangst:
25/09/2023
Einde van de status-quoperiode:
27/12/2023 (29/01/2024)
Het indienen van een uitvoerig gemotiveerde mening door:
Ontwerptekst:
Effectbeoordeling:

Message