Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Projekt dekretu ustawodawczego ustanawiającego przepisy uzupełniające i korygujące do dekretu ustawodawczego nr 208 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie tekstu jednolitego dotyczącego audiowizualnych usług medialnych, wdrażającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia [...]

Numer powiadomienia:
2023/0554/IT (Italy)
Data otrzymania:
25/09/2023
Koniec zawieszenia:
27/12/2023 (29/01/2024)
Szczegółowa opinia wydana przez:
Tekst projektu:
Ocena skutków:

Message