Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Dekreto, kuriuo patvirtinamas Katalonijos prieinamumo kodeksas, projektas

Pranešimo numeris:
2023/0207/E (Spain)
Gauti duomenys:
21/04/2023
Status quo pabaiga:
24/07/2023 (closed)
Poveikio vertinimas:
Fiskalinės priemonės:

Message