Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Проект на указ за одобряване на Кодекса за достъпност на Каталуния

Нотификационен номер:
2023/0207/E (Spain)
Дата на получаване:
21/04/2023
Край на период на прекъсване:
24/07/2023 (closed)
Оценка на въздействието:
Окончателен текст:

Message