Skip to main content
TRIS - European Commission

Utkast till dekret om godkännande av Kataloniens tillgänglighetsbalk

Anmälningsnummer:
2023/0207/E (Spain)
Inkommet datum:
21/04/2023
Slut på frysning:
24/07/2023 (closed)
Konsekvensstudier:
Slutlig text:

Message