Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh vyhlášky, kterým se schvaluje katalánský zákoník přístupnosti

Číslo oznámení:
2023/0207/E (Spain)
Datum přijetí:
21/04/2023
Ukončení odkladné lhůty:
24/07/2023 (closed)
Posouzení dopadu:
Konečné znění:

Message