Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Määruse eelnõu, millega kiidetakse heaks Kataloonia juurdepääsetavuse koodeks

Teatise number:
2023/0207/E (Spain)
Teatise saamise kuupäev:
21/04/2023
Ooteaja lõpp:
24/07/2023 (closed)
Mõjude hinnang:
Lõpptekst:

Message