Skip to main content
TRIS - European Commission

Změna výnosu Ministerstva vnitra č. 78/2022 ze dne 28. prosince 2022 o regulovaných látkách

Číslo oznámení:
2023/0339/HU (Hungary)
Datum přijetí:
05/06/2023
Ukončení odkladné lhůty:
06/06/2023 (closed)
Uplatnění nouzového postupu:
Ano
Text návrhu:
Posouzení dopadu:
Konečné znění:

Message