Skip to main content
TRIS - European Commission

Zmena vyhlášky ministerstva vnútra č. 78/2022 z 28. decembra 2022 o kontrolovaných látkach

Číslo oznámenia:
2023/0339/HU (Hungary)
Dátum doručenia:
05/06/2023
Koniec zastavenia konania:
06/06/2023 (closed)
Vyvolanie núdzového postupu:
Áno
Návrh znenia:
Hodnotenie vplyvu:
Konečné znenie:

Message