Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Sprememba odloka ministrstva za notranje zadeve št. 78/2022 z dne 28. decembra 2022 o nadzorovanih snoveh

Številka obvestila:
2023/0339/HU (Hungary)
Datum prejema:
05/06/2023
Konec mirovanja:
06/06/2023 (closed)
Sklicevanje na nujni postopek:
Da
Osnutek besedila:
Presoja vpliva:
Končno besedilo:

Message