Skip to main content
TRIS - European Commission

Ändring av inrikesministeriets dekret nr 78/2022 av den 28 december 2022 om kontrollerade ämnen

Anmälningsnummer:
2023/0339/HU (Hungary)
Inkommet datum:
05/06/2023
Slut på frysning:
06/06/2023 (closed)
Åberopande av brådskande förfarande:
Ja
Konsekvensstudier:
Slutlig text:

Message