Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Изменение на Постановление № 78/2022 на Министерството на вътрешните работи от 28 декември 2022 г. относно контролираните вещества

Нотификационен номер:
2023/0339/HU (Hungary)
Дата на получаване:
05/06/2023
Край на период на прекъсване:
06/06/2023 (closed)
Прилагане на спешна процедура:
Да
Проект на текст:
Оценка на въздействието:
Окончателен текст:

Message